Miljöanalys av Rånefjärden 1997-2004

Vattenkvaliteten har under åren 1997–2004 undersökts vid tre stationer i Rånefjärdsområdet; Rånefjärden, Gussöfjärden och Fjuksöfjärden. Mätningarna utgör underlag för miljöövervakning av området, och skall användas för återkommande tillståndsbeskrivning. I rapporten föreslås modifieringar i mätprogrammet, för att kunna uppnå en bättre och säkrare tillståndsbeskrivning och som en anpassning till Europeiska Unionens ramdirektiv för vatten. De föreslagna modifieringarna omfattar fler biologiska variabler, harmonisering med befintligt utsjöprogram, bättre rumslig täckning och val av mätperioder för anpassning till gällande bedömningsgrunder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__9&context=31