Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av kända hänggräslokaler

Föreningen Norrbottens Flora fick av länsstyrelsen sommaren 2004 i uppdrag att inventera sex kända hänggräslokaler. Uppdraget var ett led i det åtgärdsprogram som har utarbetats. Hänggräset eller älvhänggräset är endemisk för Bottenviken och Torneälven. Arten har gått starkt tillbaka och tillhör hotkategorin "akut hotad". Att hänggräset är en art som håller på att försvinna ur vår flora har denna inventering gett ytterligare belägg för.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004__6&context=31