Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kvicksilver i gädda i Norrbottens län 1997

Denna undersökning utfördes 1997 och är en komplettering till ett projekt som genomfördes 1992-93 där kvicksilver-cesiumhalter analyserats i gädda i Norrbottens län. Projektet har planerats av länsstyrelsen i samarbete med miljökontoren i berörda kommuner. Undersökningen är finansierad av länsstyrelsen men Bodens kommun har utökat provtagningen med sex sjöar som de bekostat själva. Haparanda kommun har utökat analyserna med analys av nickel, zink och krom i gädda. Tillsammans med resultaten från den tidigare undersökningen ger detta en regional bild av kvicksilverupptaget i fisk i länets sjöar och är ett underlag för övervakningen av miljögifter inom miljöövervakning och miljömålsuppföljning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002__7&context=31