Kvicksilver i gädda i Norrbottens län 1997

Denna undersökning utfördes 1997 och är en komplettering till ett projekt som genomfördes 1992-93 där kvicksilver-cesiumhalter analyserats i gädda i Norrbottens län. Projektet har planerats av länsstyrelsen i samarbete med miljökontoren i berörda kommuner. Undersökningen är finansierad av länsstyrelsen men Bodens kommun har utökat provtagningen med sex sjöar som de bekostat själva. Haparanda kommun har utökat analyserna med analys av nickel, zink och krom i gädda. Tillsammans med resultaten från den tidigare undersökningen ger detta en regional bild av kvicksilverupptaget i fisk i länets sjöar och är ett underlag för övervakningen av miljögifter inom miljöövervakning och miljömålsuppföljning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002__7&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss