Kvicksilver i gäddor från Norrlandskusten - En undersökning med konsumtionsperspektiv

På initiativ av Åtgärdsgrupp Nord, en samarbetsgrupp bestående av länsstyrelserna utmed Bottenviken och Bottenhavet (BD, AC, Y, X och C län), insamlades gäddor från 13 lokaler längs Norrlandskusten under hösten 1999 för analys av kvicksilver. Gädda är den art som tillsammans med abborre och i vissa fall gös kännetecknas av att ha de högsta kvicksilverhalterna bland Östersjökustens fiskar. Länsstyrelsen i Uppsala län deltog inte i inventeringen. Syftet med undersökningen var att få en överskådlig bild över kvicksilversituationen i kustgädda längs Bottniska viken och om möjligt jämföra resultaten med andra delar av Östersjön. Resultaten kan också utgöra ett värdefullt underlag för framtida övervakning av kvicksilver i kustgädda.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2000__2&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss