Inventeringsresultat från markernas mångfald

Markernas Mångfald är ett projekt som delvis har finansierats med EU-medel och initierades av jordbruksverket 1995. Syftet med Markernas Mångfald är att informera jordbrukare om natur- och kulturvärden i odlingslandskapet samt att informera om skötsel av marker och kulturminnen. Markernas Mångfald har utfört 525 gårdsbesök i Norrbotten då jordbrukare har fått enskild rådgivning. Vid besöken har kärlväxter, landskapselement och gårdsbyggnader dokumenterats i en översiktsinventering. Resultatet från inventeringen sammanställs i denna rapport.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1999__1&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss