Övervakning av flora och fauna i fjällen - Ett programförslag

De svenska fjällen utgör de östra delarna av den skandinaviska bergskedjan, som vi i huvudsak delar med Norge. Fjällområdet är mellan 7-8 miljoner hektar stort, beroende på hur det definieras, och uppvisar stor variation i miljön från söder till norr. Fjällområdena utsätts för en ökande exploatering och de miljöhot som påverkar miljötillståndet är främst rennäring, turism, terrängkörning, jakt, fiske, skogsbruk, nedfall av luftburna föroreningar, vattenkraftsutbyggnad, gruvdrift, vägdragningar, felaktiga miljövårdande åtgärder etc. Målsättningen med föreliggande arbete är att ge förslag på metoder för miljöövervakning av fjällens biologiska mångfald med avseende på vegetation och fauna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1998
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1998__9&context=31