Järv, lodjur och varg i renskötselområdet. Resultat från 1998 års inventering.

Ett nytt ersättningssystem för rovdjursrivna renar infördes i Sverige den 1 januari 1996. Ersättningens storlek och fördelning till samebyarna bygger på förekomst och föryngring av järv, lodjur och varg samt på förekomst av björn och kungsörn. Inventeringen har flera syften. Sametinget ska ges ett underlag för fördelning av tillgängligt ersättningsbelopp. Beloppet som anvisas av regeringen var för 1998 30 miljoner kronor. Sametingets fördelning ska baseras på förekomst och föryngring av rovdjur. Inventeringen ska även syfta till att förse Naturvårdsverket med ett underlag för eventuella beslut om skyddsjakt samt fungera som en effektuppföljning av denna. Det är helt nödvändigt med ett trovärdigt underlag då frågan om eventuell skyddsjakt prövas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1998
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur
  • Rovdjur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1998__6&context=31