Övervakning av faunan i fjällen. Programförslag.

Med hänsyn till fjällens särpräglade natur och deras specifika artuppsättning har det bedömts lämpligt att utarbeta ett särskilt program för miljökontroll. Därigenom kan det bli möjligt att följa och spåra effekter på fjällens fauna. Länsstyrelserna i fjällänen Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten bildade tillsammans med Naturvårdsverket den arbetsgrupp som har färdigställt programförslag för övervakning av faunan i fjällvärlden. Arbetsgruppen började sitt arbete hösten 1994 och slutförde sitt arbete hösten 1996.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1997
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1997__5&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss