Karhuvaara - en naturbeskrivning

I Norrbottens län finns det kvar några få större urskogsartade områden som saknar någon form av skydd. Dessa unika skogs- och myrområden utgör en rest av det landskap som tidigare dominerade i det boreala barrskogsområdet. Karhuvaara är ett av dessa områden. För att få en bättre kunskap om Karhuvaara har Länsstyrelsen i Norrbottens län gjort denna översiktliga naturbeskrivning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1997
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1997__3&context=31