Vattenkemi i sjöar i Abiskoområdet - en jämförelse mellan åren 1981 - 1994

I augusti 1994 genomförde Länsstyrelsen en vattenkemisk undersökning i Abiskoområdet. Syftet var att göra en liknande undersökning som den som utfördes 1981 för att kunna följa upp fjällsjöarnas status och upptäcka eventuella indikationer på försurning. Försurningssituationen i Abiskoområdet verkar generellt sett vara stabil, men faktum är att majoriteten av sjöarna är mycket försurningskänsliga. En högre belastning av försurande ämnen kan leda till en drastisk försämring av vattenkvalitén och därmed sämre livsbetingelser för de vattenlevande organismerna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1996__12&context=31