Högt vattenstånd i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Vittrande gruvavfall. Den geokemiska dynamiken och spridningen av tungmetaller från sandmagasinet vid Lavergruvan i södra Norrbotten

Lavergruvan, med dess restprodukter från brytning och anrikning av sulfidmalm, har undersökts för att identifiera och klarlägga de geokemiska processer som styr utläckaget och transporten av vittringsprodukter från ett gruvavfall. Brytningsperioden var mellan 1936 till 1946, och efterlämnade cirka 1 Mton sulfidhaltig anrikningssand. Sjösedimenten ger inget svar om vittringen och uttransporten av metaller har ökat eller minskat de senaste åren. Det står dock helt klart att sjön Småträsken är påverkat av gruvverksamheten. Ytsediment i hela sjön har klart förhöjda halter mot de naturliga bakgrundshalterna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1995
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1995__5&context=31