Bladfotingar som försurningsindikatorer i fjällen

Syftet med detta projekt har varit att undersöka om det är möjligt att använda tre arter ur gruppen bladfotingar som indikatororganismer för övervakning av försurningsprocesserna i fjällen. Dessa kräftdjur lever i små vattensamlingar på kalfjället vilket innebär att de i ett tidigt skede riskerar att påverkas av sur nederbörd. Övervakning av bladfotingarnas förekomst i små vatten borde därför ha en god potential att fungera som en känslig metod för att upptäcka tidiga försurningseffekter. Kunskaperna om bladfotingarna är begränsade. För att kunna avgöra om arterna är användbara som indikatorer fann länsstyrelsen därför att det var nödvändigt att närmare utreda främst två aspekter: · arternas geografiska utbredning i Norrbottens fjällområde.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1995
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1995__1&context=31