Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kalixälvens mynningsområde - sedimentundersökningar 1976

Avsikten med undersökningen är att söka ge en uppfattning om totalt 11 elements koncentrationer och spridningsmönster i ytsedimenten i Kalixälvens mynningsområde. Dessa element är tungmetallerna kvicksilver, krom, koppar, zink, nickel, bly, kadium, halvmetallen arsenik samt kol, kväve och fosfor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1976
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1976__1&context=31