Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Copperstone får miljötillstånd för gruvverksamhet vid Viscaria, Kiruna kommun

Mark- och miljödomstolen har meddelat att Copperstone Viscaria AB får tillstånd för gruvverksamhet vid Viscaria, Kiruna kommun. Tillståndet omfattar brytning av maximalt 3,6 miljoner ton malm per år och förenas med villkor om bland annat utsläpp till vatten och luft, artskydd, Natura 2000 och skyddsåtgärder för rennäringen.

Domstolen har gett bolaget miljötillstånd utifrån bolagets justerade yrkande om att endast bedriva underjordsbrytning, vilket ligger i linje med våra bedömningar. Tillståndet är förknippat med omfattande villkor om bland annat utsläpp till luft och vatten, artskydd, Natura 2000 samt skyddsåtgärder för rennäringen, säger Susanne Friberg, chef på samhällsavdelningen.

Tillståndet är förenat med villkor om bland annat begränsningsvärden för utsläpp till vatten och luft, bullernivåer, tillåtna tider för sprängningar, dammsäkerhet och system för varning till allmänheten i händelse av olycka. Tillståndet är också förenat med villkor om stängning av verksamheten vid samlad flytt av renar och kompensationsåtgärder. Delar av tillståndet får tas i anspråk även om domen överklagas.

Copperstone Viscaria AB planerar att återuppta och utöka brytning av koppar i den tidigare gruvan i området som lades ned i slutet på 90-talet. Länsstyrelsen har i tidigare yttrande ansett att gruvverksamheten kan tillåtas utifrån bolagets utgångspunkt om att endast bedriva underjordsbrytning av malm i den så kallade D-zonen i Viscaria-området.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss