• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Benestad-Blädinge-Oby-Näs – Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Riksintresset Benestad med flera ligger i Alvesta kommun, strax söder om tätorten, och sträcker sig nästan en mil söderut längs med sjön Salens västra strand. Området kan sägas vara en del av Kronobergs centralbygd som kännetecknas av stora byar och ett relativt välmående jordbrukslandskap. Närheten till Alvesta gör området till en attraktiv boendemiljö, som fortfarande har stark agrar prägel och identitet. Kulturmiljön är relativt enhetlig med bybebyggelse, sockencentrum med kyrka i Blädinge, och herrgårdsmiljöer. Framförallt kännetecknas kulturmiljön av det rikt sammansatta och välexponerade fornminnesbeståndet som anlagts på eller i nära anslutning till den grusås som löper genom hela området. Till denna ås är också en äldre struktur av vägar knuten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2014_18&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss