• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hohults by - riksintresse för kulturmiljövården, utredning

Hohult by är ett representativt och väl läsbart exempel på ett, för det Småländska höglandet, typiskt odlingslandskap. De brukade markerna ligger insprängd som en ö i skogslandskapet och kännetecknas bland annat av de talrika röjningsanläggningar av sten, såsom stenmurar och odlingsrösen, som odlingen över högsta kustlinjen medfört. Samtidigt har den starka inriktning mot boskapsskötsel som har varit typisk för området också gett upphov till talrika och särskilt välbevarade ängs- och hagmarker med ett stort antal hamlade träd. Hohult ingår i ett större område längs Alsteråns norra sida som utgör riksintresse för naturvården och som enligt det regionala naturvårdsprogrammet utgör ett av de mest skyddsvärda odlingslandskapen i södra Sverige.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2012_12&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss