Höga flöden i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Stickprovsstorlek vid övervakning av kryptogamer i ädellövskog - Del 1 och del 2

Inventeringen syftar till att upptäcka/kvantifiera förändringar i lav- och mossförekomst för ett antal (26) arter. Frågan är hur många objekt (lokaler) som behöver undersökas för att observerade skillnader i relativ frekvens (förändringar) skall vara statistiskt säkerställda. Det är lätt att inse att det föreligger osäkerhet i den observerade förändringen. För att avgöra om förändring är statistiskt säkerställd eller ej, ställs storleken på förändringen i relation till osäkerheten i mätningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2011_12&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss