Fd Rydefors glasbruk

Rydefors glasbruk i Älghults socken, Kronobergs län, anlades 1888 och var igång fram till 1970. Huvudsaklig produktion var tillverkning av flaskor. Idag används lokalerna för småskalig industri samt lager. Denna översiktliga miljötekniska markundersökning har omfattat skruvborrning samt installation av grundvattenrör i fem punkter samt provgropsgrävning i fem punkter. Totalt har elva analyser utförts av jord/deponimaterial och nio analyser av grundvatten. Dessutom har laktest utförts på material från deponin. Syftet med undersökningen har bland annat varit att få en bättre bild av föroreningssituationen, vilka risker som föreligger för människors hälsa och miljön samt möjliga åtgärder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2010__14&context=54