Jobba hos oss

På Länsstyrelsen Kronoberg arbetar vi för ett mer hållbart Kronoberg där människor och företag växer tillsammans. Genom vårt arbete har vi inflytande över Kronobergs utveckling och de beslut vi fattar påverkar framtiden för många människor och företag i vårt län. Vår uppgift är att väga samman perspektiv, tillföra kunskap i komplexa sammanhang och på så sätt fatta de bästa besluten för Kronoberg. Det är så vi skapar samhällsnytta.

Vårt ansvar är brett, vilket kräver såväl generalister som specialister med hög kompetens och ett engagemang för viktiga samhällsfrågor. I dag är vi över tvåhundra medarbetare och vi är ständigt på jakt efter nya kollegor.

Lediga tjänster

Här informerar vi om tillsatta tjänster. Om du vill att tillsättningen ska prövas måste vi ha ditt överklagande inom tre veckor (datum som anges nedan) efter det att tillsättningen anslagits.

Tillkännagivande om tillsatt tjänst som strandskyddshandläggare Pdf, 138.2 kB.

Överklagas senast den 3 juni 2022.

Tillkännagivande om tillsatt tjänst som ekonom Pdf, 224.4 kB.

Överklagas senast den 2 juni 2022.

Tillkännagivande om tillsatta tjänster som telefonister Pdf, 179.7 kB.

Överklagas senast den 29 maj 2022.

Tillkännagivande om tillsatt tjänst som kriskommunikatör Pdf, 138.4 kB.

Överklagas senast den 25 maj 2022.

Tillkännagivande om tillsatt tjänst som beredskapshandläggare Pdf, 179.6 kB.

Överklagas senast den 25 maj 2022.

Ska du göra praktik eller är det dags för examensarbete? Hos oss finns flera intressanta verksamhetsområden. Vi tar gärna emot praktikanter och studenter i mån av plats men också att vi kan handleda på ett bra sätt.

Vilket ämne ligger dig och din utbildning närmast? Ta gärna kontakt med oss för att diskutera vilka möjligheter som finns just för dig.

Som praktikant behöver du ha en försäkring genom ditt lärosäte eller genom Arbetsförmedlingen.

Landsbygdsavdelningen

Stefan Carlsson, stefan.carlsson@lansstyrelsen.se

 • Jordbrukarstöd
 • Veterinär och djurskydd
 • Tillväxt och landsbygd

Miljöavdelningen

Maria Levin, maria.levin@lansstyrelsen.se

 • Miljöskydd
 • Naturskydd
 • Naturförvaltning
 • Vatten
 • Miljöövervakning
 • Miljöstrategiska frågor (klimat, miljömål)

Samhällsutvecklingsavdelningen

De praktikplatser som finns att söka på samhällsutvecklingsavdelningen läggs ut på Mycareer Länk till annan webbplats..

 • Kulturmiljövård
 • Samhällsplanering
 • Skydd och beredskap
 • Social hållbarhet (integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter, folkhälsa, våld i nära relationer)

Avdelningen för utveckling och stöd

Löneservice

Telefonistorganisationen

Staten erbjuder jobben som gör skillnad. Att arbeta statligt innebär att du skapar samhällsnytta för alla som bor och verkar i Sverige. Uppdraget är att på ett tillgängligt, rättssäkert och effektivt sätt utföra den verksamhet och tillämpa de lagar som regering och riksdag har beslutat om. Som statsanställd är du en viktig del av Sveriges demokratiska styrelseskick.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och här kan du jobba med många viktiga och intressanta samhällsfrågor, till exempel miljö och klimat, naturvård, djurskydd, landsbygd, mänskliga rättigheter, integration, krisberedskap, plan- och byggfrågor eller kulturmiljö. Vi har ett stort engagemang för våra frågor och vår drivkraft genomsyrar hela verksamheten. Tillsammans tar vi ansvar för samhällsbygget, skyddar miljön och investerar i landsbygden.

Statens värdegrund och våra värdeord

Oavsett vilken statlig tjänst du har finns en gemensam statlig värdegrund som bygger på demokratiska principer. Den är en grundläggande utgångspunkt för din yrkesroll. Demokrati är den överordnade principen och medborgarna är därmed dina yttersta uppdragsgivare. Verksamheten utgår bland annat från objektivitet, saklighet och allas likhet inför lagen. Offentlig förvaltning styrs också av lagar som ska bidra till öppenhet och insyn i verksamheten, exempelvis offentlighetsprincipen, yttrandefriheten och meddelarfriheten.

Läs mer om den statliga värdegrunden, Arbetsgivarverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Våra egna värdeord

Som komplement till statens värdegrund har vi fyra värdeord som ska prägla hur vi agerar med varandra och vår omvärld i vardagen. Orden är; tillit, öppenhet, ansvar och respekt.

Som statligt anställd och medarbetare på Länsstyrelsen Kronoberg, har du inte bara en spännande arbetsplats utan också flera förmåner. Några exempel är:

 • Flexibla arbetstider
 • Möjlighet till distansarbete
 • Upp till sju veckors semester
 • Trygghetsavtal vid verksamhetsförändringar
 • Rabatterade läkemedel och läkarbesök
 • Tio procent extra ersättning vid sjukdom utöver Försäkringskassans sjukpenning

Vi uppmuntrar och stimulerar våra medarbetare till ett friskt och hälsosamt liv med balans mellan arbete och fritid. Därför kan du som medarbetare ta del av:

 • En friskvårdstimme i veckan under arbetstid
 • Friskvårdsbidrag, 1 500 kronor/år, som du kan använda till bland annat motionskort
 • Företagshälsovård för alla
 • Eget gym för medarbetare
 • Massage till subventionerat pris

Vi är måna om att våra medarbetare ska kunna förena yrkesliv med gott föräldraskap. Därför erbjuder vi:

 • Tio procent extra ersättning utöver Försäkringskassans föräldrapenning
 • Möjlighet att arbeta deltid till dess att barnet fyllt 12 år

Statsanställda trivs

Vi är stolta över att vårt sociala klimat får högt betyg i vår medarbetarundersökning. För oss är det nämligen viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla.

 • 80 % av statsanställda är nöjda med jobbet. För hela arbetsmarknaden är siffran 74 %
 • 72 % upplever att de får stöd och uppmuntran från chefen, till skillnad mot 67 % på övriga arbetsmarknaden.
 • 78 % tycker att jobbet är meningsfullt, mot 68 % på övriga arbetsmarknaden.

Källa: Arbetsgivarverkets arbetsmiljörapport 2016.

Kontakt