Jobba hos oss

Klimat, miljö, natur, djur, landsbygd, mänskliga rättigheter, integration, krisberedskap, kulturmiljö, plan- och byggfrågor. Länsstyrelsens engagemang och ansvar är brett. Varje år får vi cirka 90 uppdrag från regeringen att genomföra. Det kräver specialister och hög kompetens. Det har vi!

Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med engagerade, nyfikna och prestigelösa specialister som på olika sätt arbetar för länets utveckling. Våra ledare är modiga, tydliga och uppmuntrar både kreativitet och kritiskt tänkande.

I dag är vi cirka 200 medarbetare och vi är ständigt på jakt efter nya kollegor. Varmt välkommen till oss!

Lediga tjänster

Här informerar vi om tillsatta tjänster. Om du vill att tillsättningen ska prövas måste vi ha ditt överklagande inom tre veckor (datum som anges nedan) efter det att tillsättningen anslagits.

Tillkännagivande om tillsatt tjänst som enhetschef social hållbarhet Pdf, 177.2 kB.
Överklagas senast 2021-10-07

Tillkännagivande om tillsatt tjänst som medarbetare för handläggning och fältkontroller av jordbrukarstöd Pdf, 177.7 kB.
Överklagas senast 2021-10-08

Ska du göra praktik eller är det dags för examensarbete? Hos oss finns flera olika verksamhetsområden och i mån av plats och behov tar vi gärna emot dig! Som praktikant måste du vara försäkrad genom ditt universitet/högskola eller genom Arbetsförmedlingen.

Vilket ämne ligger dig och din utbildning närmast? Ta gärna kontakt med avdelningschefen på landsbygdsavdelningen, miljöavdelningen, avdelningen för utveckling och stöd, löneservice eller telefonistorganisationen för att diskutera närmare vilka möjligheter som finns!

Landsbygdsavdelningen
Stefan Carlsson, stefan.carlsson@lansstyrelsen.se

 • Jordbrukarstöd
 • Veterinär och djurskydd
 • Tillväxt och landsbygd

Miljöavdelningen
Martin Sjödahl, martin.sjodahl@lansstyrelsen.se

 • Miljöskydd
 • Naturskydd
 • Naturförvaltning
 • Vattenvård
 • Miljöövervakning
 • Miljöstrategiska frågor (klimat, miljömål)

Samhällsutvecklingsavdelningen

 • Kulturmiljövård
 • Samhällsplanering
 • Skydd och beredskap
 • Social hållbarhet (integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter, folkhälsa, våld i nära relationer)

De praktikplatser som finns att söka på Samhällsutvecklingsavdelningen läggs ut på Mycareer Länk till annan webbplats..

Avdelningen för utveckling och stöd

Löneservice

Telefonistorganisationen

Vår vision är att vara ett föredöme. Ett föredöme som samhällsbyggare där vi följer vår omvärld, tar initiativ och bidrar till samhällets utveckling. Vi är kunskapsförmedlare som delar med oss av vår kompetens för att främja utveckling, att regler följs och för att förenkla för organisationer och invånare. Slutligen är vi också rättsgaranter med den statliga värdegrunden i ryggmärgen.

Det är en ambitiös vision, men genom att hela tiden ta små steg i rätt riktning kommer vi närmare och närmare. För att nå visionen har vi också ett gemensamt förhållningssätt, en värdegrund, som handlar om tillit, öppenhet, ansvar och respekt. Denna värdegrund omsätts i praktisk handling när vi som medarbetare och chefer agerar med varandra och andra.

Den statliga värdegrunden, Arbetsgivarverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Det är tryggt att jobba statligt!

Som statligt anställd och medarbetare på Länsstyrelsen i Kronobergs län, har du inte bara en spännande arbetsplats utan också en mängd bra förmåner.

 • Individuella löner
 • Flexibla arbetstider
 • Upp till sju veckors semester
 • Semestertillägg
 • Individuell och kollektiv pensionsavsättning
 • Trygghetsavtal vid verksamhetsförändringar

Vi är också måna om våra medarbetares hälsa

 • Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
 • Företagshälsovård för alla
 • Olycksfallsförsäkring till och från, samt på jobbet
 • Ersättning utöver Försäkringskassans sjukpenning vid sjukdom
 • Ersättning för läkarvård och medicin

För dig som förälder

 • Föräldralön utöver Försäkringskassans föräldrapenning
 • Rätt att jobba deltid intill utgången av det skolår då barnet fyller 12 år
 • Positiv inställning till att kunna förena föräldraskap med arbete

Statsanställda trivs!

Vi är stolta över att vårt sociala klimat får högt betyg i vår medarbetarundersökning. För oss är det nämligen viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla.

 • 80 % av statsanställda är nöjda med jobbet. För hela arbetsmarknaden är siffran 74 %
 • 72 % upplever att de får stöd och uppmuntran från chefen, till skillnad mot 67 % på övriga arbetsmarknaden.
 • 78 % tycker att jobbet är meningsfullt, mot 68 % på övriga arbetsmarknaden.

Källa: Arbetsgivarverkets arbetsmiljörapport 2016.

Kontakt