• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens nya insynsråd har haft sitt första möte

Insynsrådet

Lotta Lyrå, VD Södra, Peter Andersson, chef Arbetsförmedlingen, Johan Lindberg, Regional utvecklingschef, Region Kronoberg, landshövding Maria Arnholm, ordförande, Patrik Oldin, polisområdeschef i polisregion Syd, Mikaela Jonsson, ledamot i Lantbrukarnas riksorganisations riksförbundsstyrelse och Charlotte Tagesson, marknadsansvarig Kontek Lön. Saknas på bilden: Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet

I måndags sammanträdde Länsstyrelsen Kronoberg nya insynsråd för första gången. Rådets ledamöter fick veta mer om länsstyrelsens verksamhet, uppdrag och utmaningar.

Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet med insynsråd. Rådet ska ha insyn i länsstyrelsens verksamhet men fungerar också som ett stöd och har en rådgivande funktion för landshövdingen.

Rådet möjliggör också insyn i myndighetens verksamhet för såväl regeringen som för medborgaren.

Mandatperiod till 2027

Ledamöternas förordnanden gäller från och med 1 mars 2024 till och med 28 februari 2027. Det är regeringen som utser rådets ledamöter. Nya ledamöter är markerade med (*)

Insynsrådets ledamöter:

  • Landshövding Maria Arnholm, ordförande
  • Charlotte Tagesson, marknadsansvarig Kontek Lön
  • *Johan Lindberg, Regional utvecklingsdirektör Kronoberg
  • *Lotta Lyrå, verkställande direktör Södra
  • Mikaela Jonsson, ledamot i Lantbrukarnas riksorganisations riksförbundsstyrelse
  • Patrik Oldin, polisområdeschef i polisregion Syd
  • *Peter Andersson, chef Arbetsförmedlingen
  • Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss