Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen i Kronobergs läns sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt över bärighetsklasser med mera i Kronobergs län

Länsstyrelsen Kronoberg

Vår årliga sammanställning som ersätter förra årets sammanställning (07FS 2023:3) över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Kronobergs län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskrifter om bärighetsklasser.

Länsstyrelsen ska senast den 31 mars varje år upprätta en sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i länet. Sammanställningen ska även ta upp bärighetsklasser, föreskrifter om långa fordonståg enligt trafikförordningen och sådana lokala trafikföreskrifter som är av större allmänt intresse.

I denna sammanställning redovisas:

  1. Föreskrifter och upplysningar.
  2. Riksvägar och länsvägar.
  3. Kommunala gator och vägar som är upplåtna för bärighetsklass 1, avvikande bärighetsklasser samt tillåten färdväg för långa fordonståg.

Sammanställningen gäller från och med den 1 april 2024 och ersätter Länsstyrelsens sammanställning (07FS 2023:3) över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Kronobergs län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskrifter om bärighetsklasser.

Sammanställningen i författningssamlingen

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss