Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter lodjur i Kronobergs län

Lodjur på en snötäckt gren.

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Kronobergs län. Totalt får åtta lodjur skjutas under 2024 års licensjakt som äger rum i mars månad.

Beslutet om att tillåta licensjakt på totalt åtta lodjur under 2024 har fattats för att reglera stammen då den är större än det förvaltningsmål på fem familjegrupper (honor med unge/ungar) som beslutats av Kronobergs läns viltförvaltningsdelegation.

Av de högst åtta lodjur som totalt får fällas inom Kronobergs län, får högst tre vara honor i reproduktiv ålder. Jakten avslutas i hela länet om tre sådana honor fälls. Med honor i reproduktiv ålder menas honor som väger mer än 14 kilo.

I den del av Kronoberg som finns väster om E4 begränsas jakten till enbart ett lodjur oavsett kön och ålder. Skulle samtliga åtta lodjur fällas i övriga länet kvarstår ingen tilldelning i detta område. Om ett lodjur fälls väster om E4 avlyses jakten i detta område oavsett om tilldelning finns kvar i övriga länet.

Enligt det senaste inventeringsresultatet finns 11,8 familjegrupper i Kronobergs län, vilket motsvarar minst 65 lodjur.

Lodjursjakten startar den 1 mars 2024 och varar som längst till den 31 mars.

– Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Kronobergs län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde, säger miljödirektör Maria Levin.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1 417 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus (870 individer).

Inom det södra rovdjursförvaltningsområdet sker licensjakt även i Kalmars, Jönköpings och Östergötlands län.

Beslutet i sin helhet Pdf, 784.7 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss