Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sju länsstyrelser skriver till regeringen – vill ha tydligare regelverk om att bygga solcellsparker på mark

Solcellspark, sommar.

Anmälningar om att bygga solcellsparker på mark har ökat dramatiskt det senaste året och länsstyrelserna vill se tydligare regelverk för en effektivare hantering.

Ökningen av antalet anmälningar ser ut att fortsätta och expansion av solcellsparker är en viktig del i den gröna omställningen. Utbyggnaden berör mycket mark och därför behöver avvägningar mellan olika intressen göras. Det kan vara svårt att göra kloka, snabba och rättvisa bedömningar. Länsstyrelserna skriver nu till regeringen om problemen. Länen är: Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland, Östergötland, Skåne och Jönköping.

– Vi behöver göra kloka avvägningar som också leder till en effektiv utbyggnad av elproduktionen. Platsen är viktig. Tillsammans lyfter vi nu frågan till regeringen, dels för att vi vill förtydliga och förenkla för olika intressenter, dels för att de som vill bygga ut ska veta vad som gäller. Kan vi göra processerna tydligare, så är vi alla vinnare, säger Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län.

Innehåll i skrivelsen

I skrivelsen betonar landshövdingarna behovet av kloka avvägningar i den gröna omställningen. En del av de otydligheter som finns nämns samtidigt som förslag och möjliga lösningar presenteras.

Skrivelse: Tydligare regler för solceller på mark Pdf, 42.3 kB.

Bilaga: Solceller på mark – lägesbild sydlänen, Promemoria framtagen av länsstyrelserna i sydlänen december 2022. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss