Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pilot i Kronoberg – högre chefsråd inrättat för att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Från vänster: Susanna Karlsson-Arnberg, Länsstyrelsen, Patrik Oldin, Polisen, Mariah Andersson, Länsstyrelsen, Martin Myrskog, Region Kronoberg, Maria Arnholm, landshövding, Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten, Cristina Haraldsson, Skolchefsnätverket, Susanne Jansson, Länsstyrelse, Katarina Björkegren, Jämställdhetsmyndigheten, Jenny Smedberg, Socialchefsnätverket och Lise-Lotte Norström, Åklagarmyndigheten.

Från vänster: Susanna Karlsson-Arnberg, Länsstyrelsen, Patrik Oldin, Polisen, Mariah Andersson, Länsstyrelsen, Martin Myrskog, Region Kronoberg, Maria Arnholm, landshövding, Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten, Cristina Haraldsson, Skolchefsnätverket, Susanne Jansson, Länsstyrelsen, Katarina Björkegren, Jämställdhetsmyndigheten, Jenny Smedberg, Socialchefsnätverket och Lise-Lotte Norström, Åklagarmyndigheten.

Onsdagen den 3 maj träffades för första gången ett regionalt chefsråd, som tillsammans ska stärka samverkan i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet i länet när det handlar om mäns våld mot kvinnor.

Det var landshövding Maria Arnholms initiativ att bjuda in till mötet. Syftet är att arbetet ska bli mer effektivt i länet. På det första mötet deltog också Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag, som har startat ett liknande råd med åtta myndighetschefer på nationell nivå.

– Våld mot kvinnor finns överallt i landet och i alla samhällsklasser. Varje kvinna som utsätts för våld är en kvinna för mycket. Oftast sker våldet i en nära relation och är det tydligaste uttrycket för bristande jämställdhet mellan kvinnor och män. Det handlar om alla våldets uttrycksformer som fysiskt, psykiskt, digitalt, materiellt, sexuellt eller ekonomiskt våld, menar Maria Arnholm.

Kronobergs län blir pilot i landet

– Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Om vi ska kunna lösa problemet måste vi arbeta tillsammans. Myndigheter som Polisen, kommunerna, Länsstyrelsen och Regionen behöver arbeta strategiskt och tätt tillsammans med socialtjänst och skola, menar Maria Arnholm.

I det nationella chefsrådet representerar Maria Arnholm landets 21 länsstyrelser.

– Om det ska hända något i den här frågan måste vi också arbeta lokalt och regionalt. Därför har jag nu skapat ett liknande chefsråd i vårt län. Kronobergs län är först ut i landet och blir en pilot för hur andra län kan arbeta, säger Maria Arnholm.

Det finns både vilja och handlingskraft

Maria Arnholm var mycket nöjd efter det första mötet.

– Vi hade ett givande och framåtsyftande möte och engagemanget att göra något tillsammans är starkt. Alla som deltog tyckte att det var ett bra initiativ och ser fram emot att driva arbetet mot mäns våld mot kvinnor vidare, säger Maria Arnholm.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss