Höga flöden i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ska tillgängligheten bli bättre i Råshult

Länsstyrelsen har tagit ett inriktningsbeslut som ökar tillgängligheten i länets enda kulturreservat, kulturreservatet komministerbostället Råshult. Det är en stor satsning som kommer att kräva regional samverkan och extern finansiering under flera år.

Redan under förra året startades ett arbete med att laga grindar och byta till nya.

– Jag är glad att besökarna redan i år kommer att märka att satsningen är igång då det kommer att finnas soffor och informationsskyltar i gårdsmiljön, säger Birgitta Warodell, landskapsantikvarie på Länsstyrelsen Kronoberg. Tillsammans med Stiftelsen Linnés Råshult kommer vi även att påbörja arbetet med den nya stigen i Ekebacken. Vi hoppas att stigen ska locka barnfamiljer att upptäcka både natur- och kulturmiljö.

– Vi har ett särskilt ansvar för att de kulturmiljöer som är statligt skyddade ska vara tillgängliga för alla, säger Heidi Vassi, länsantikvarie på Länsstyrelsen Kronoberg. Det är en utmaning att arbeta med tillgänglighet. På sikt är tanken att man redan hemifrån, via vår webbplats, ska kunna planera sitt besök. Satsningen kommer att gynna alla, även dem som inte har några funktionshinder. Det måste också vara lika tydligt vad som inte är tillgängligt och om det finns andra sätt att få information, som till exempel via en skrift eller en guide.

I satsningen ingår även att parkeringsplatsen och entrévägen ska bli tryggare och mer välkomnande med information om Carl von Linné och om komministerbostället. Det finns också förslag på en servicebyggnad vid parkeringen och året runt-öppna toaletter i gårdsmiljön.

Satsningen genomförs etappvis under de närmsta fem åren.

Om kulturreservatet komministerbostället Råshult i Älmhults kommun

Det är över tjugo år sedan kulturreservatet bildades och idag ställs det högre krav på tillgänglighet. Besökare förväntar sig tillgång till god service, tillgång till landskapet och god information.

Kulturreservat som är Carl von Linnés födelseplats, ska visa hur landskapet kan ha sett ut under 1700-talet. Här finns både kulturspår och biologisk mångfald. Kulturreservatet är ett av länets största besöksmål och lockar en stor andel internationella besökare varje år. Länsstyrelsens ambition är att kulturreservatet ska bli en del i ett världsarv om systematisk biologi.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss