Klimat- och sårbarhetsanalys för Hallands län

Följande rapport innehåller Länsstyrelsen i Hallands redovisning av resultat utifrån genomförd klimat- och sårbarhetsanalys. Arbetet har utförts enligt förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete och den nationella strategin för klimatanpassning. Process och metodik utgår från SMHIs framtagna metodik för klimat- och sårbarhetsanalyser. Klimat- och sårbarhetsanalysen har arbetats fram av en analysgrupp med representanter från Länsstyrelsens olika enheter och syftet med analysen är att identifiera påverkan inom Länsstyrelsens ansvarsområde i form av risker och möjligheter som kan uppstå på grund av klimateffekter och dess samhällskonsekvenser.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=159&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss