Vattenpestinventering 2023

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län inventerade WaterCircle Göteborg AB sommaren 2023 Viskan, Ätran, Lagan, Fylleån samt ett antal mindre vattendrag, sjöar och dammar efter de invasiva arterna vanlig vattenpest (Elodea canadensis) och smal vattenpest (Elodea nuttallii). Alla tidigare fynd av vanlig eller smal vattenpest hämtades från artportalen och låg till grund för 72 återbesökslokaler. Ytterligare 120 lokaler valdes ut av länsstyrelsen som stickprovslokaler. Av dessa totalt 192 lokaler noterades fynd av vanlig vattenpest och/eller smal vattenpest på 90 lokaler. I samband med inventeringen bedömdes även varje bestånds spridningsrisks och tillgänglighet för vidare åtgärdsarbete.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Invasiva arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=328&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss