Halländsk riktlinje för arbete med trygghetspunkter

Utifrån det förändrade säkerhetspolitiska läget och framkomna önskemål i länet finns ett behov av att utveckla arbetet med trygghetspunkter i Halland. Som en del i den utvecklingen hölls en länsgemensam workshop under hösten 2023. Underlag från workshopen har tillsammans med information om trygghetspunkter samlats i följande halländska riktlinje för trygghetspunkter. Syftet med riktlinjen är att ge stöd och skapa förutsättningar till att utveckla kommunernas arbete med trygghetspunkter. Syftet är även att vidareutveckla kunskap om det stöd som frivilliga kan bidra med. Målsättningen är att riktlinjen ska fungera som ett samlat underlag med information, vägledning och rekommendationer om hur arbetet med trygghetspunkter i Halland kan ske på ett likartat sätt.

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=366&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss