Skyfallsliknande regn i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Ett jämställt Halland, strategi för jämställdhetsintegrering 2024–2027

Länsstyrelserna fick under 2023 i regeringsuppdrag att ta fram en länsstrategi för 2024–2027 i syfte att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. I uppdraget framgår att strategierna bör fokusera på ekonomisk jämställdhet, utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden och jämställdhetsintegrering inom civil beredskap. Syftet med strategin är att samla aktörer i länet kopplat till arbete med jämställdhet utifrån en uppdaterad lägesbild. Syftet är även att ge förslag på åtgärder som kan ske i samverkan för ökad jämställdhet. Strategin bör ses som vägledande för jämställdhetsarbetet i länet, ett stödjande kunskapsunderlag som förhoppningsvis kan tydliggöra målsättningar för regionalt jämställdhetsarbete och komplettera annat material.

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=332&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss