Energi- och klimatläget i Halland 2024

Energi och klimat är två områden som är intimt samman-kopplade och av central betydelse för samhällsutvecklingen. Redan i dag ser vi allvarliga konsekvenser av den globala uppvärmning som orsakats av mänsklig påverkan genom utsläpp av klimatgaser. En ändamålsenlig omställning av energisystemet bidrar till minskad klimatpåverkan samtidigt som den kan möjliggöra stärkt näringslivsutveckling och tryggare och mer robust energiförsörjning. Denna rapport är framtagen i samarbete mellan Länsstyrelsen i Halland och Region Halland utifrån våra respektive uppdrag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=375&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss