Bottenfauna längs Hallandskusten, årsrapport 2023

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har en undersökning av mjukbottenfauna utförts på 16 stationer längs Hallandskusten. Undersökningen är en del av det regionala samordnade kustkontrollprogrammet för Hallands län som startade 1993. Totalt påträffades 197 taxa, varav 2 är rödlistade. Av de 16 stationerna klassades den ekologiska statusen med avseende på bottenfauna vid 7 stationer till måttlig och vid 8 stationer till god. En station klassades som otillfredsställande vilket historiskt har varit den vanligaste klassningen på den stationen. En station har fått ändrad status sedan förra provtagningen, från måttlig till god.

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=370&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss