Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Biologisk undersökning av fiskfauna inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2023

Elfisken utfördes i september 2023 på nitton lokaler inom Högvadsåns vattensystem som en del av kalkeffektuppföljningen. Fångsterna vid elfiskeundersökningen 2023 noterade ett bottenår för samtliga lokaler, främst när det kommer till lax och öring men även övriga arter så som elritsa visade ett svagt bestånd. Generellt visade samtliga lokaler mycket låga tätheter och långt under de värden som Högvadsåns vattensystem hyst historiskt och i dagsläget bör ha potential till. Utöver laxfiskar fångades vid årets elfiskeundersökning tre arter som är upptagna på den svenska rödlistan, ål (akut hotad), lake (sårbar) och bergsimpa (nära hotad).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=338&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss