Värmebölja i Hallands län 2023

Rapporten syftar till att belysa de risker och utmaningar som är förknippade med värmeböljor och samtidigt redogöra för effektiva strategier för att minska riskerna och skydda samhällen. Genom att granska tidigare forskning och erfarenheter kan vi dra lärdomar som hjälper oss att utveckla anpassnings- och åtgärdsmetoder som är relevanta för vårt eget geografiska område. Rapporten riktar sig främst till beslutsfattare, kommuner, företag inom areella näringar, personal inom vård och omsorg samt intressenter som vill öka kunskapen om hur man kan minska sårbarheten och öka motståndskraften kopplat till värmeböljor i Hallands län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=300&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss