Undersökning av fiskfaunan i Kungsbackaån, Rolfsån och Viskan med båtelfiske

Denna rapport ingår i projektet Grip on Life där flera aktörer arbetar tillsammans för att kombinera ett modernt och aktivt skogsbruk med hänsyn till skogens värdefulla vattendrag och våtmarker. Fem lokaler i tre olika vattendrag, Kungsbackaån, Rolfsån och Viskan undersöktes genom elfiske med båt. Djupare delsträckor erhöll fångst i form av pelagiska karpfiskarter medan grundare partier som gränsar till strömsträckor erhöll fångst av fler arter däribland av laxfisk. Svampangripen lax observerades i Viskan. Kungsbackaåns övre och nedre elfiskelokal skiljde sig kraftigt vad gäller fångsten av benlöja.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=187&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss