Energi- och klimatläget i Halland 2023

Länsstyrelsen i Halland har i uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet och för att samordna och leda länets arbete med genomförande av den regionala energi- och klimatstrategin. Rapporten "Energi- och klimatläget i Halland 2023" ger en bild av hur det ser ut i länet i förhållande till uppsatta mål och var vi befinner oss jämfört med övriga Sverige när det gäller energiomställning och klimat-påverkan. Rapporten utgör också en uppföljning av ”Energi- och klimatstrategi för Halland”, vilken antogs hösten 2019. Rapporten ska även fungera som underlag vid behovsanalyser och vid beslut om lokala och regionala prioriteringar.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=306&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss