Biologisk undersökning av fiskfaunan inom Fylleåns kalkningsprojekt 2022

Det huvudsakliga syftet och mål-sättningen med undersökningarna var att inventera förekomsten av fiskarter, att kvantifiera de förekommande arternas beståndstätheter samt att relatera re-sultaten till effekter av försurning och kalkning. Av särskilt intresse var att med avseende på vattenkvalitet studera eventuella observerbara effekter på Hög-vadsåns lax- och öringpopulationer samt deras utveckling över tid. Undersök-ningarna fungerar även som referens till eventuella framtida provfisken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=177&context=24