Bark- och vedlevande lavar på Särö i norra Halland 2021–2022

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Naturcentrum AB följt upp lavfloran i Västerskog (53,7 ha, naturreservat) och med stöd från stiftelsen Extensus i Nord-anskog (17,4 ha, pågående reservatsbildning) på Särö i norra Halland 2021–2022. Studien bestod av två delmoment. Det första innefattade en återinventering av na-turvårdsarter (rödlistade, signalarter) av lavar och mossor på veteranekar i Väster-skog. Dessa resultat jämförs med en basinventering av ekarna 2004, innan sköt-selåtgärder påbörjades. Det andra delmomentet bestod i en återinventering av alla bark- och vedlevande lavar, med fokus på naturvårdsarter, i båda skogsområdena. Detta delmoment jämförs med motsvarande inventering 1998–1999.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Skogsbruk
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=279&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss