Vägledning för miljömålens etappmål

Etappmålen ska göra det lättare att nå generationsmålet och miljömålen och identifierar en önskad omställning av samhället. Etappmål finns (i november 2022) inom sju olika områden; Avfall, Begränsad klimatpåverkan, Cirkulär ekonomi, Farliga ämnen, Hållbar stadsutveckling, Luftföroreningar samt Minskat matsvinn. Syftet med denna vägledning är att ge länsstyrelser, kommuner och även andra regionala och lokala aktörer en överblick och vägledning i hur miljömålssystemets etappmål kan användas i miljöarbetet. Vägledningen ska komplettera/utveckla den presentation som finns på sverigesmiljömål.se.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=169&context=24