Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Strategi för samverkan vid samhällsstörningar i Hallands län

En händelse som leder till en omfattande påverkan på samhället eller hotar liv och hälsa i stor omfattning kallas samhällsstörning. Det är viktigt att myndigheter och organisationer snabbt och effektivt samarbetar för att lösa de problem som uppstår. Detta för att trygga medborgarna och samhällets välbefinnande samt effektivisera resursanvändandet. Det är inte bara viktigt att ha ett väl fungerande samarbete vid en händelse utan också före och efter samhällsstörningen. Likaså är det avgörande att information kring samhällsstörningar präglas av öppenhet, samstämmighet och saklighet. Detta för att allmänheten ska känna förtroende och förståelse för myndigheters arbete med samhällsstörningar. Kontinuerlig och nära samverkan är redskapet för att nå framgång i detta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Krisberedskap

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=105&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss