Klimat- och sårbarhetsanalys för Hallands län

Denna rapport redovisar Länsstyrelsen i Hallands läns resultat för den klimat- och sårbarhetsanalys som genomförts under 2021 och i början av 2022. Arbetet har utgått från SMHIs nationella metodik för hur myndigheter som berörs av förordningen bör utföra en klimat- och sårbarhetsanalys. Klimat- och sårbarhetsanalysen utgör grund och underlag för den regionala handlingsplanen för klimatanpassning i Hallands län, som är under framtagande och kommer gälla för perioden 2023-2028.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=161&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss