Kiselalger i Hallands län 2021

I Hallands län undersöktes år 2021 kiselalger på 21 lokaler i vattendrag. Undersökningen är ett led i länets arbete med kalkeffektuppföljning. Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening. För Halland 2021 bedömdes samtliga lokaler tillhöra hög status. De flesta hade högt eller mycket högt IPS-index, vilket visar att näringsfattiga tillstånd råder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=87&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss