Energi- och klimatläget i Halland 2022

Sedan 1990 har de halländska utsläppen av klimatgaser minskat med 38 procent samtidigt som befolkningen ökat med 32 procent. Därav har per capitautsläppen minskat från 8,9 till 4,2 ton koldioxidekvivalenter. Mellan 2019 och 2020 minskade klimatgasutsläppen inom länets gränser med 5,9 procent. Den kraftiga nedgången 2020 kan till viss del förklaras av pandemi-relaterade faktorer såsom minskat resande och minskad industriell produktion. För att nå det nationella klimatmålet om nettonollutsläpp av klimatgaser 2045 och länets regionala klimatmål måste klimatgasutsläppen minska med fem procent per år fram till 2045.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=152&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss