Biotopkartering av Genevadsåns vattensystem

Inom ramen för det EU-finansierade projektet GRIP on Life har NaturFokus AB tillsammans med WaterCircle AB under hösten 2020 och våren 2021 biotopkarterat 13 vattendrag som ingår i Genevadsåns avrinningsområde. Totalt 115,4 km vattendragssträcka. Uppdraget inkluderade också att lokalisera och avgränsa limniska nyckelbiotoper, notera platser med förekomst av de invasiva arterna skunkkalla och jätteloka samt att utföra en statusklassning med avseende på morfologi.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=116&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss