Behovskartläggning för akvatiska invasiva arter i Hallands län

Den här behovskartläggningen för invasiva främmande arter (IAS) i Hallands län har sammanställts av Länsstyrelsen i Hallands län på uppdrag av Havs och vattenmyndigheten. I dagsläget finns det rapporterade förekomster av fyra akvatiska EU-listade arter i länet och ytterligare tio akvatiska arter som har bedömts ha hög eller mycket hög risk för invasivitet i ArtDatabankens riskklassificering. För samtliga dessa arter och ytterligare tre lyfts i denna rapport vilka behov som länsstyrelsen ser med avsikt på bekämpningsåtgärder, metodutveckling, inventeringsbehov och kunskapsbehov. Även mer generella behov när det gäller arbetet med IAS som länsstyrelsen eller de halländska kommunerna kan se lyfts i rapporten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Växtskydd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=75&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss