Samhällsplanering med fokus på att minska brott och öka trygghet

Denna rapport är delvis en förkortad version av den vetenskapliga uppföljningen ”Samrådsyttranden som brottsförebyggande insats (bra.se).” Uppföljningen gjordes 2020–2021 av Gustav Grut på Mittuniversitetet, med ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande rådet. Även länsstyrelserna i Hallands län och Jämtlands län finansierade uppföljningen. Delar av innehållet i den här rapporten kommer från en föreläsning 2019 av Stefan Borgman, som då var brottsförebyggande samordnare vid Länsstyrelsen i Hallands län. Ett särskilt tack riktas därför till honom. Rapporten bygger även på material från en föreläsning om samhällsplanering och brottsförebyggande arbete som hölls i maj 2021 av Emma Ekdahl, brottsförebyggande samordnare vid Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Brottsförebyggande arbete
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=12&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss