Havsmurarbiet (EN) i Sverige

Inom arbetet med nationella åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), har programmet för havsmurarbi varit viktigt för att sätta fokus på behovet av skötsel av våra kustnära sandmarker. Kontinuerlig störning och hävd för att skapa mosaiker av blomrika miljöer och öppen sand är viktiga inslag i skötseln. Blomrikedom innebär pollen- och nektarresurser och sandblottor blir bomiljöer vilket gynnar många fler arter och skapar en hög biologisk mångfald. Den här rapporten är en sammanställning av de erfarenheter och uppföljning av åtgärder och inventeringar som gjorts inom ÅGP för havsmurarbi i Halland och Skåne, 2006-2015.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2021__2&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss