2021:19 Riskhanteringsplan för Kungsbacka tätort 2022-2027

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har identifierat Kungsbacka tätort med betydande översvämningsrisk i arbetet med förordning (2009:956) om översvämningsrisker cykel 2. I denna plan sammanfattas de risker som identifierats, även mål och åtgärder för att motverka dessa risker föreslås. Filerna under Bilagor - Miljökonsekvensbeskrivningen, Kostnadsnyttoanalysen och Bilaga 2 är inte tillgänglighetsanpassade i nuläget. Vi arbetar med det och uppdaterar filerna så snart arbetet är utfört. Om du är i behov av dem tillgänglighetsanpassade, hör av dig till halland@lansstyrelsen.se så hjälper vi dig.

Publikationens omslagsbild

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss