2021:16 Förekomster av submarin stenålder i Hallands havsområden

Rapporten beskriver förekomster av submarin stenålder i Hallands havsområden. Bakgrunden till arbetet är kombinationen av en arkeologisk kunskapslucka och en ökad risk för kustnära och marin exploatering som hotar fornlämningar under vatten. Rapporten harmonierar med en parallellt framtagen rapport över Skåne läns stenålderslandskap under vatten, men till viss del även med den 2019 publicerade rapporten ”Riksintressen under vatten. Föreliggande arbete sammanfattar kunskapsläget, men är främst tänkt som en beskrivning och utgångspunkt för framtida strategier. Förutom en mer generell översikt av ”fenomenet” submarina landskap, är rapporten uppdelad i två kunskapsöversikter: 1. Diskussion av det arkeologiska kunskapsläge vad gäller submarina landskap i Halland 2.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=19&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss