2021:08 Regional åtgärdsplan för kalkning av sjöar och vattendrag i Hallands län 2019-2023

Hallands län tillhör det område i Sverige som drabbats hårdast av försurning och före kalkningen påbörjades visade biologin i våra sjöar och vattendrag på stora skador. Bland annat hade mörten försvunnit från många av länets sjöar och i vattendragen konstaterades stor påverkan på exempelvis laxens reproduktion. För att motverka försurningens negativa effekter påbörjades en omfattande kalkning av länets sjöar och vattendrag för drygt 40 år sedan. Sedan den första kalkningen genomfördes har sammanlagt 465 000 ton kalk spridits i Halland. Denna åtgärdsplan beskriver kalkningsverksamheten i Hallands län de kommande åren.

Publikationens omslagsbild

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss