2021:01 Regional miljöövervakning i Hallands län 2021-2026

Länsstyrelserna har under 2019/2020 haft i uppdrag att revidera programmen för den regionala miljöövervakningen i syfte att ta fram ett nytt övervakningsprogram för perioden 2021-2026. Detta program är resultatet av arbetet och det redovisar den planerade miljöövervakningen i Hallands län de kommande åren. Miljöövervakningen är indelad i nio programområden som täcker in uppföljning av miljötillstånd i luft, skog, jordbruksmark, våtmarker, landskap, sötvatten, kust och hav samt miljögifter och hälsorelaterade miljöfaktorer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2021_01&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss